về chúng tôi

VegaGame là công ty thành viên của Vega Corp, được thành lập vào năm 2013, có trụ sở chính tại Hà Nội. VegaGame chủ yếu phát hành webgame và mobile game. Từ khi thành lập tới nay, VegaGame lần lượt phát hành Webgame Chân Long Giáng Thế, mobile game Kim Dung Truyện, Lữ Bố Truyện, Thiếu Niên Tam Quốc... 

Headquarter

Address: Tầng 3, Tòa nhà Hòa Bình, Số 106 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Tel: (84-8) 3 810 7180

Business cooperation

Email: [email protected]

Vega's Services

Dịch vụ>>

Our Partners

Đối tác>>

Vega Corp

Vega Corp>>

Contact Us

Liên hệ>>