Đối tác

VegaGame là công ty thành viên của Vega Corp, được thành lập vào năm 2013, có trụ sở chính tại Hà Nội. VegaGame chủ yếu phát hành webgame và mobile game. Từ khi thành lập tới nay, VegaGame lần lượt phát hành Webgame Chân Long Giáng Thế, mobile game Kim Dung Truyện, Lữ Bố Truyện, Thiếu Niên Tam Quốc...