Mobile

Đại Loạn Đấu là sản phẩm mobile game do Vegagame cùng với Mechanist hợp tác phát hành.

quay về trang chủ>>

• Tên Gốc: Đạo Mộng Anh Hùng
• Thể loại: MMORPG
• Sản Xuất: Mechanist     
• Ra Mắt: Tháng 10/2016

Đại Loạn Đấu - Anh Hùng Trỗi Dậy, mobile game 3D lấy bối cảnh ở một thế giới khổng lồ, nơi đủ sức chứa tất cả các anh hùng, tướng lĩnh từ manga, comic, Tam Quốc, thần thoại phương Đông và cả phương Tây.

chia sẻ qua

Vega's Services

Dịch vụ>>

Our Partners

Đối tác>>

Vega Corp

Vega Corp>>

Contact Us

Liên hệ>>